MJ-Condo – 泰國物業投資分享會地點(2018年9月15日)

Loading Map....

Date/Time
Date(s) - 15/09/2018
2:00 PM - 6:30 PM

Location
香港九龍尖沙咀 漆咸道南61-65號 百樂酒店4樓 Park Hotel 4/F

Categories


*MJ Condo 終於去”香港”做泰國物業分享會啦!

令大家對投資泰國物業更加了解!

深入淺出以下問題:
-泰國是否值得投資?大環境數據反映係利定弊?
-到底什麼地段真係值得投資?新CBD係咪真係百利無一害?
-泰國投資物業的各樣稅項問題解釋.
-有冇租務支援?出租率如何?租值回報?
-是否永久業權?什麼是外國人份額?

我們的分享會目的是希望給客戶信心和口碑!
想了解清楚,可以登記我地既泰國物業投資分享會.
任何在分享會落訂客戶,即可獲折扣優惠!!!

泰國物業投資分享會地點:
香港九龍尖沙咀 漆咸道南61-65號 百樂酒店4樓 Park Hotel 4/F

時間:
09月15日14:00-18:30

登記: Link

you're currently offline